ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.วชิระ 076-361234 ต่อ 6609 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 076 212 297 ต่อ 1330,1331